Kabelový internet ČR

Cíl - Expanze připojení AIM po ČR v rámci projektu CETIN: Zrychlujeme Česko

Zadavatel Aim
Obor Telekomunikace
Typ služby Strategie
Realizováno prosinec 2017 - duben 2018
Strategie od WebMedea services nám usnadnila vybudování nového zdroje objednávek z celé ČR s rostoucím potenciálem. Za tři měsíce se naším hlavním objednávkovým kanálem stalo přirozené hledání.
Adéla Kissová,
Head of Marketing

Počáteční stav

Na základě úspěšné spolupráce na on-net strategii si nás AIM vybral i pro vytvoření digitální marketingové strategie pro off-net síť. V rámci off-net společnost AIM ve spolupráci s CETIN přináší výhody kabelového internetu i mimo velké aglomerace.

Vypracovali jsme analýzu online trhu internetového připojení ve všech regionech ČR, abychom získali povědomí o poptávce a působení konkurence.

Úvodní studie - mapa online poptávky

Úvodní studie - mapa online poptávky

Úvodní studie - investice globálních konkrentů

Úvodní studie - investice globálních konkrentů

Díky analýze jsme zjistili, že konkurence do PPC investuje mnohem více, než je zamýšlený rozpočet AIM.

Vize a cíle

Společně s AIM jsme formulovali cíle připravované strategie...

  • Akvizice nových zákazníků pro AIM na síti spol. CETIN.
  • Spojení projektu zrychlujemecesko.cz se značkou AIM.
  • Posílení značky AIM v regionech s minimálními náklady.

Následně jsme formulovali vize...

Abychom zpřesnili cílovou skupinu a zvolili pro ni nejlepší způsob komunikace naplánujme dotazníkový průzkum a zjistěme preference uživatelů internetu napříč republikou.

Abychom si preference respondentů mohli dát do vztahu s lokalitami a poskytovateli a zároveň je nezatěžovali technickými otázkami, vytvořme chytré dotazníky, které si sami získají informace o respondentech.

Potřebujeme zajistit vysokou účast v průzkumu, podpořme ji soutěží. Soutěž propagujme již v rámci první kampaně na značku AIM v regionech. Využijme partnerství AIMu se Samsungem a motivujme účastníky průzkumu lukrativní cenou - Samsung Smart TV.

Ukažme lidem, že si v místě svého bydliště mohou pořídit internet od AIM a to podpořme přesnou dopadovou stránkou. Tím také vytvořme základ pro budování online komunit kolem AIM v jednotlivých obcích ČR.

Abychom uspěli vyhledávačích, musíme s minimálními náklady vytvořit unikátní obsah pro velké množství dopadových podstránek (obcí). Proto vybavme dopadovové stránky redakčním systémem, vytvořme rádius kolem každé obce, spojme články s GEO souřadnicemi a vytvořme jedinečný obsah z kombinací v rámci rádiusu každé lokality. S postupným růstem počtu článků a zápisků o lokálních akcích a připojení nových klientů se bude obsah automaticky diferencovat.

Průběh

Vzhledem k tomu, že AIM zatím působil především v Praze a Středočeském kraji, museli jsme podrobnější informace o cílové skupině získat jiným způsobem. Zvolili jsme proto formu marketingového průzkumu ve spojení se soutěží. Propagací této soutěže přes PR, sociální sítě, informační portály a obsahovou reklamu jsme zároveň zvyšovali povědomí o samotné značce AIM.

Ukázka soutěžního vizuálu pro FB

Ukázka soutěžního vizuálu pro FB

Souběžná mediální propagace, 4PR

Souběžná mediální propagace, 4PR

Díky průzkumu se nám podařilo získat představu o potřebách a trápení klientů konkurenčních poskytovatelů v regionech, cenovém rozložení a využívání internetu a souvisejících služeb.

Spokojenost s poskytovateli internetu

Spokojenost s poskytovateli internetu

Míra využívání internetu vs spokojenost

Míra využívání internetu vs spokojenost

Myšlenku lokalitních webů jsme v důsledku velkého počtu lokalit (oproti onnet) nahradili jedním webem aimzrychluje.cz s podstránkami pro jednotlivé lokality. Zatímco byla v běhu první fáze propagace - soutěž a sběr dat - koordinovali jsme tvorbu webu a jeho plnění obsahem.

Po vyhlášení soutěže jsme provedli zpracování a analýzu získaných dat. Výsledkem bylo 18 stran zajímavých souvislostí, díky kterým jsme získali:

  • zajímavá témata pro PR,
  • náměty pro poutavý obsah směrovaný do jednotlivých regionů,
  • klíčová témata pro efektivní akvizici v jednotlivých regionech.

Navrženou strategii implementovali společnosti Movisio (návrh a realizace webů a grafických podkladů), Triton IT (PPC/SEO), 4PR (mediální komunikace) a Glaceo (tvorba obsahu). WebMedea připravovala zadání, pomáhala s koordinací naplánovaných činností a měřila dopad činností.

Komunikace v místě, kde trápí pomalé připojení

Komunikace v místě, kde trápí pomalé připojení

PR využívající část výsledků průzkumu, 4PR

PR využívající část výsledků průzkumu, 4PR

Výsledky

Celorepubliková soutěž posílila značku AIM a její známost jako poskytovatele internetu v regionech, web aimzrychluje.cz se stal nových zdrojem objednávek.

Podrobná data z celorepublikového soutěžního průzkumu umožnila přesně zacílit bannerovou kampaň a dosáhnout z ní vysokého počtu konverzí.

Během tří měsíců se organik (neplacené hledání) stal hlavním zdrojem objednávek internetového připojení.

Vznikly nové příležitosti pro další zlepšování úspěšnosti offnet kampaně.

Vývoj návštěvnosti z vybraných kanálů

Vývoj návštěvnosti z vybraných kanálů

Vývoj počtu objednávek v offnet

Vývoj počtu objednávek v offnet

+420 775 887 556
Zavolejte nám.
info@webmedea.cz
Napište nám.