Vysokorychlostní internet Praha

Cíl - Posílení pozice předního pražského poskytovatele optického připojení a zvýšení prodejů přes online

Zadavatel Aim
Obor Telekomunikace
Typ služby Strategie
Realizováno říjen 2017 - leden 2018
WebMedea nám ukázala nové možnosti pro získání klientů v Praze. Realizací dodané strategie jsme dosáhli zvýšení počtu objednávek v onlinu i lepší přehled o našich cílovkách v pražských městských částech.
Adéla Kissová,
Head of Marketing

Počáteční stav

Společnost AIM kontinuálně investuje do rozvoje vlastní sítě internetového připojení (on-net) i zakáznických služeb. V oblasti akvizice klientů identifikovali příležitost nevyužitého potenciálu pro rozvoj online propagace.

Vypracovali jsme analýzu online trhu internetového připojení v Praze, abychom poznali strategie konkurentů a prostor pro růst AIM.

Úvodní studie - titulní strana

Úvodní studie - titulní strana

Úvodní studie - přičiny úspěchu konkurentů

Úvodní studie - přičiny úspěchu konkurentů

Konkurenti měsíčně investují do své propagace v rámci výkonnostního marketingu nemalé prostředky, navíc organik se pro AIM ukázal jako dosud nejvíce zanedbaný kanál.

Výchozím stavem pro přípravu digitální strategie bylo přijít s řešením, které maximálně využije synergie organiku a placených kanálů tak, aby AIM dosáhl přiměřených cen konverze, udržitelný proud nových návštěv, nemusel investovat stejné prostředky jako konkurence do PPC a současně vytvářel z dlouhodobého hlediska velice cenné přirozené pozice ve vyhledávání.

Rozložení publika mezi dominantní hráče v přirozeném vyhledávání.

Rozložení publika mezi dominantní hráče v přirozeném vyhledávání.

Porovnání odhadovaných investic konkurence do vyhledávací PPC.

Porovnání odhadovaných investic konkurence do vyhledávací PPC.

Vize a cíle

Společně s AIM jsme formulovali cíle připravované strategie...

  • Posílení přirozených pozic ve vyhledávání.
  • Snížení ceny konverze v důsledku optimalizace PPC kampaní.
  • Posílení vnímání značky AIM skrze přiblížení se lokálním komunitám.
  • Využití zajímavých dat AIMu pro budování obsahu.

Následně jsme formulovali vize...

Abychom určili priority, zanalyzujme online poptávku po internetu v jednotlivých pražských městských částech a výsledky spojme s interními informacemi od AIM.

Využijme toho, že má AIM nakoupeny domény internet-<lokalita>.cz pro pražské městské části a pro uvedené lokality vytvořme dopadové stránky. Tyto vytvářejme postupně od důležitějších lokalit po méně důležité na základě předchozí analýzy.

Protože AIM spoluvlastní vysoce populární televizi Kuki (silný brand a velká oblíbenost u klientů), využijme dat z Kuki k vytvoření zajímavého datového obsahu vzhledem k jednotlivým lokalitám a ukažme lidem v čem je AIM nejlepší.

Abychom zlepšili organik i vnímání značky AIM. Vybudujme postupně kolem navržených lokalitních stránek komunitu místních spokojených uživatelů a partnerů.

Průběh

Rozhodli jsme se využít toho, že AIM pečlivě buduje vlastní spolehlivé metalické a optické sítě ve vybraných lokalitách. Pro tyto lokality jsme vytvořili stránky, které slouží jako komunitní centrum spojující všechny lidi se zájmem o internetové připojení a internetovou televizi v lokalitě.

Ukázka lokalitní stránky, autor: Movisio

Ukázka lokalitní stránky, autor: Movisio

Lokality jsme vybírali na základě analýzy dat o poptávce po internetu ve WebMedea, demografických údajů ČSÚ a obchodních statistik AIM.

Graf poptávky po internetu v městkých částech

Graf poptávky po internetu v městkých částech

Díky lokalitním webům se nám z klíčových slov typu “internet chodov” stala svým způsobem brandová kampaň těchto webů, to nám pomáhá jak v optimalizaci PPC, tak i v budování organických pozic.

V současné době již lokalitní weby rozvíjí samotný AIM, který ve spolupráci s dodavateli přichází s dalšími nápady. Zároveň tento online kanál propojuje i s offline akcemi a dosahuje tím konzistentní prezentace napříč propagačními kanály.

Navrženou strategii implementovali společnosti Movisio (návrh a realizace webů a grafických podkladů), Triton IT (PPC/SEO) a 4PR (mediální komunikace). WebMedea připravovala zadání, pomáhala s koordinací naplánovaných činností a měřila dopad činností.

Výsledky

Stávající web a1m.cz díky přestavbě a údržbě PPC kampaní dosáhl vyššího počtu objednávek.

Lokalitní weby začaly díky přesnému cílení kampaní i organiku přivádět nové akvizice.

Vzrostl počet brandových konverzí (objednávek po hledání značky) v důsledku PR kampaně.

V důsledku optimalizace kampaní se zvýšilo průměrné CTR a klesla cena konverze.

Objednávky, leden 2017 - 2018

Objednávky, leden 2017 - 2018

Objednávky (brand), leden 2017 - 2018

Objednávky (brand), leden 2017 - 2018

Celková návštěvnost, leden 2017 - 2018

Celková návštěvnost, leden 2017 - 2018

Přirozené návštěvy, leden 2017 - 2018

Přirozené návštěvy, leden 2017 - 2018

Cena konverze, leden 2017 - 2018

Cena konverze, leden 2017 - 2018

Výkon vyhledávacích PPC, leden 2017 - 2018

Výkon vyhledávacích PPC, leden 2017 - 2018

+420 775 887 556
Zavolejte nám.
info@webmedea.cz
Napište nám.