Deloitte

/ Případová studie

1. Evropské direktivy PSD2 a GDPR

1.1. Studie 1.2. Strategie 1.3. Průběh 1.4. Výsledky

2. Robotická procesní automatizace

2.1. Studie
Díky softwaru WebMedea máme lepší přehled o dopadu řešených témat na český internet. Díky měření, optimalizaci a cílené publikační činnosti se nám během pilotní spolupráce s WebMedea services podařilo získat a v některých případech i dlouhodoběji udržet přední pozice u vybraných témat.
Petr Kouřil,
Head of Strategic Marketing

1. Evropské direktivy PSD2 a GDPR

Cíl: Posílení pozice Deloitte na českém internetu v kontextu témat PSD2 a GDPR

1.1. Studie

Společnost Deloitte s námi zahájila spolupráci v březnu 2017 na základě prezentace analytické platformy WebMedea. Deloitte od nás poptal analýzu témat PSD2 a GDPR.

Analýza témat

Abychom změřili dopad témat PSD2 a GDPR na český internet, vypracovali jsme analýzu, která ukázala:

  • Aktuální online zájem o zadaná témata. Zatímco PSD2 se zatím do popředí zájmu teprve dostávalo. Poptávka po informacích ohledně GDPR již byla vysoká.
  • Co uživatele internetu zajímá ve spojitosti s tématy. V případě PSD2 se jednalo především o zjišťovací dotazy, typu co to je, co přinese, kdy začne platit. Pro GDPR již byla poptávka mnohem barvitější.
  • Kdo zkoumaná témata na internetu pokrývá. Téma PSD2 bylo silně pokryto konkurenčními konzultantskými společnostmi, které již s předstihem zahájily tvorbu obsahu. Téma GDPR již kromě velkých konzultantkých společností pokrývali právní kanceláře, freelanceři, nebo odborné konference a semináře.
  • Příležitosti v podobě nepokrytých klíčových slov, úprav na webu Deloitte, či tématických informačních portálů pro publikování. Především pro PSD2 se ukázala příležitost svázat téma se startupy a nastupující érou fintechů.
Ukázka studie témat PSD2 a GDPR pro Deloitte

Obr. 1: Ukázka studie témat PSD2 a GDPR pro Deloitte


V případě GDPR jsme ukázali, že vstupujeme na již marketingově rozvinutý trh, který kromě velkých konzultantských firem s předstihem uchopily i menší právní a IT společnosti, včetně freelancerů.

1.2. Strategie

Vzhledem k tomu, že se jedná o čistě B2B témata a online v těchto tématech pro Deloitte představuje podporu prodeje, přál si dosáhnout cíle - být na tato témata vidět, s minimálními náklady. Zaměřili jsme se proto na budování obsahu a přirozených pozic.

Formulovali jsme následující vize

Abychom vytvořili základ pro linkbuilding a zaujali reálné návštěvníky, musíme vybudovat odpovídající dopadové podstránky v rámci Deloitte.com. Na tyto podstránky musíme společně vytvořit texty s přidanou hodnotou pro čtenáře a propojíme je se zbytkem webu Deloitte.

Abychom během fáze linkbuildingu maximálně zužitkovali získané odkazy, zesílíme jejich vliv mikrostránkami. Z mikrostránek přes nejdůležitější slova odkážeme hlavní web Deloitte, současně na nich vytvoříme texty, které budou získávat pozice ve vyhledávání pro další slova.

Abychom vynaložili prostředky efektivně. Vytáhneme z WebMedea online média zaměřená na IT, právo, podnikání a finance. Seřadíme je podle WebMedea ranku. Na základě ceny za publikaci a tématické blízkosti webu určíme ty nejdůležitější, na které se má v rámci rozpočtu cenu soustředit.

Zesílíme vliv zpětných odkazů souběžným odkazováním mikrostránek, z kterých odkážeme rovněž požadované podstránky na hlavním webu Deloitte.

1.3. Průběh

Vytvořili jsme zadání pro nové dopadové stránky Deloitte, informující o PSD2 a GDPR. Zároveň jsme konzultovali doporučení pro interní prolinkování webu Deloitte přes klíčová slova PSD2 a GDPR směrem na navržené dopadové stránky.

Doporučení pro tvorbu dopadové stránky PSD2 na deloitte.com

Obr. 2: Doporučení pro tvorbu dopadové stránky PSD2 na deloitte.com


Doporučení pro tvorbu dopadové stránky GDPR na deloitte.com

Obr. 3: Doporučení pro tvorbu dopadové stránky GDPR na deloitte.com


Deloitte v rámci možností svého redakčního systému naše zadání implementoval. Velmi svědomitě přistoupil k doporučením ohledně interního prolinkování.

In-house realizace dopadové stránky PSD2 na deloitte.com

Obr. 4: In-house realizace dopadové stránky PSD2 na deloitte.com


In-house realizace dopadové stránky GDPR na deloitte.com

Obr. 5: In-house realizace dopadové stránky GDPR na deloitte.com


S ohledem na značně omezený rozpočet na publikace jsme na základě dat z WebMedea vypracovali analýzu odhadovaného vlivu vybraných internetových médií na sílu pozice Deloitte v přirozeném vyhledávání.

Nabídka vybraných tématicky relevantních médií k publikaci

Obr. 6: Nabídka vybraných tématicky relevantních médií k publikaci


Detail závislosti WebMedea ranku média a nabídnuté ceny publikace

Obr. 7: Detail závislosti WebMedea ranku média a nabídnuté ceny publikace


Společně s Deloitte jsme publikovali připravené texty včetně požadovaných odkazů. Deloitte jsme demonstrovali zaznamenání těchto publikací systémem WebMedea.

Ukázka publikace článku o PSD2

Obr. 8: Ukázka publikace článku o PSD2


Ukázka publikace článku o GDPR

Obr. 9: Ukázka publikace článku o GDPR


Pro další znásobení efektu publikací jsme vytvořili edukativní mikrostránku direktiva-gdpr.cz, kterou jsme odkazovali z publikací společně s hlavním obsahem na doméně deloitte.com.

Mikrostránka Direktiva GDPR - detail 1

Obr. 10: Mikrostránka Direktiva GDPR - detail 1


Mikrostránka Direktiva GDPR - detail 2

Obr. 11: Mikrostránka Direktiva GDPR - detail 2


Díky této mikrostránce jsme zároveň spol. Deloitte dokázali prezentovat vliv publikací na sílu domény v organickém vyhledávání bez vlivu paralelních marketingových akcí.

Vývoj přirozených pozic Direktiva GDPR

Obr. 12: Vývoj přirozených pozic Direktiva GDPR


Výsledky hledání pro Direktiva GDPR

Obr. 13: Výsledky hledání pro Direktiva GDPR


1.4. Výsledky

Ve sledovaném období se nám podařilo Deloitte dostat na přední pozice výsledků vyhledávání v Google pro obě témata PSD2 a GDPR a ve většině případů předstihnout konkurenci z velké konzultanské čtyřky. Pro stabilizaci dosažených výsledků a jejich dlouhodobé udržení jsme doporučili následné marketingové aktivity. Deloitte rovněž schválil zakoupení licence WebMedea.

Vývoj přirozených pozic PSD2

Obr. 14: Vývoj přirozených pozic PSD2


Vývoj přirozených pozic GDPR

Obr. 15: Vývoj přirozených pozic GDPR


2. Robotická procesní automatizace

Cíl: Analýza aktuálního online rozložení sil pro nabídku RPA

2.1. Studie

V souvislosti s přípravou nabídky služeb pro robotickou procesní automatizaci si u nás společnosti Deloitte vyžádala jako podklad pro své rozhodování studii tématu robotické procesní automatizace (RPA).

Analýza témat

Abychom změřili dopad tématu RPA na český internet, vypracovali jsme analýzu, která ukázala:

  • RPA je dosud internetem nejednoznačně vnímaný pojem spojený se značkami firem, které s tímto tématem nemají mnoho společného.
  • Prostor postupně zaplňují jednoúčelová řešení dílčích oblastí pro koncové uživatele. Tento stav představuje velkou příležitost pro silného hráče, který téma může definovat dle svého.
  • Konkurence z řad výrobců, dodavatelů a implementátorů technologií v oblasti RPA je zatím malá a nevyvíjí žádnou systematickou činnost směřující k ovládnutí online trhu.
  • Deloitte má nejlepší pokrytí celé tématiky skrze to, co lidé reálně hledají – plošně je schopen zachytit nejvíce hledání.
  • KPMG má pokrytou největší oblast klíčových slov, která zatím nejsou moc hledána. V případě růstu zájmu o problematiku je schopen získat nejvíce relevantní publikum.
Ukázka studie tématu RPA pro Deloitte

Obr. 16: Ukázka studie tématu RPA pro Deloitte