Případovky

Během pilotního provozu aplikace WebMedea jsme přijali výzvu ukázat, že data z WebMedea vedou na sestavení úspěšné marketingové strategie. Uvádíme případové studie s vybranými firmami.

Seznam klientů je k dispozici v sekci → Reference