Případovky

Na počátku roku 2017 jsme po 2 letech vývoje zahájili pilotní provoz aplikace WebMedea.

Oslovili jsme přední české firmy, kterým jsme ve WebMedee ukázali jejich současnou pozici na online trhu.

Našimi daty jsme zaujali a zároveň jsme přijali výzvu ukázat, že data z WebMedea vedou na sestavení úspěšné marketingové strategie. Uvádíme případové studie s vybranými firmami.

Seznam klientů je k dispozici v sekci → Reference