Jezdecké vybavení

Cíl - Posílení pozice na trhu

Zadavatel Equestrians
Obor Sport
Typ služby Strategie
Realizováno březen 2018 -

Počáteční stav

Společnost Equestrians nás oslovila s úkolem zmapovat online trh s jezdeckým vybavením a na základě zjištěné situace navrhnout strategii pro získání silnější pozice na trhu.

Úvodní studie - online impakt sortimentu konkurence

Úvodní studie - online impakt sortimentu konkurence

Úvodní studie - překryv nabídky s konkurenty

Úvodní studie - překryv nabídky s konkurenty

Studie identifikovala nejsilnější soupeře Equestrians na internetu ve smyslu tématického průniku produktů a pokrytí online nabídky. Zároveň odkryla jejich marketingové strategie. Získali jsme představu o útratě konkurentů za reklamu i jakým způsobem se současná jednička v průběhu posledních dekád proplétala českým internetem natolik, že dnes drží drtivou většinu neplacené návštěvnosti.

Úvodní studie - odhadované náklady konkurence

Úvodní studie - odhadované náklady konkurence

Úvodní studie - pokrytí nabídky pro kategorie

Úvodní studie - pokrytí nabídky pro kategorie

Na přání investora jsme studii rozšířili o analýzu vlivu jezdeckých magazínů a portálů včetně míry jejich provázanosti s konkurenty. Udělali jsme si tak představu o tom, kdo v prostředí českého internetu udává směr a skrze jaká témata se mu snaží získávat publikum.

Úvodní studie - síla jezdeckých portálů

Úvodní studie - síla jezdeckých portálů

Úvodní studie - spolupráce portálů s konkurencí

Úvodní studie - spolupráce portálů s konkurencí

Podrobná analýza zákaznických preferencí i způsobu jakým s nimi v reklamě konkurenti pracují odhalili silnou orientaci veřejnosti na cenu s tendencí šetřit více na vybavení pro jezdce. Této situace využívají sportovní supermarkety z velkých nákupních center nebo bazary. Jiní maloobchodní prodejci pak zavádějí například půjčovny jezdeckého vybavení.

Znalost těchto informací nám pomohla určit hlavní překážky, se kterými budeme muset bojovat:

  • Nevědomost; Lidé neví, že existuje obchod Equestrians a co jim může nabídnout.
  • Šetřivost; Lidem připadnou specializované obchody příliš drahé, nevidí jejich přidanou hodnotu.
  • Pohodlnost; Snaha pořídit vše rychle ve sportovních supermarketech bez ohledu na bezpečí i styl .
  • Spokojenost; Pro mnoho jezdců je cílem pouze jezdit, neřeší kvalitu, značku, módu.
  • Zapomnětlivost; Řada jezdců si nevzpomene, že by se mohla podívat zda do obchodu dorazila nová kolekce.

Vize a cíle

Formulovali cíle připravované strategie...

  • Zjistit více o spotřebitelském chování co nejširší množiny jezdců, jejich potřeby, schopnost rozlišit kvalitu, ochotu připlatit za kvalitu i míru loajality ke konkurenci.
  • Posílit značku Equestrians a spojit ji s vysokou kvalitou produktů i zákaznického servisu.
  • Získat zákazníky, kteří jsou ochotni připlatit si za kvalitu, péči a pocit luxusu.
  • Působit na mladé publikum a naučit ho poznat luxus a asociaci se značkami tak jako v jiných oborech.
  • Pracovat se stávajícími i bývalými zákazníky, informovat je a získat je pro pravidelné nákupy.

Průběh

Právě probíhá dohled nad realizací strategie

+420 775 887 556
Zavolejte nám.
info@webmedea.cz
Napište nám.