WebMedea API

Sbíráme data z prostředí českého internetu a dodávame je ve formě API do projektů třetích stran.

Přístup k datovému rozhraní poskytujeme samostatně, nebo jej integrujeme do zakázkových řešení.

API WebMedea