Konzultace

Konzultujeme vznik marketingových a obchodních strategií a projektů. Přínášíme do procesu plánování analytické a kreativní myšlení, data z trhu a jejich interpretaci a dopad.

Konzultujeme návrh a vývoj systémů a databází pro zpracování velkého množství dat (big data) a jejich vytěžování (data mining). Konzultujeme využití podnikových dat pro plánování a hodnocení (business intelligence). Konzultujeme návrh a vývoj podnikových informačních systémů, specializovaných aplikací a webových portálů.

Provádíme audit informačních systémů, jejich architektury, bezpečnosti a kódu. Provádíme audit online marketingových kampaní, kanálů, jejich měření a hodnocení.

WebMedea konzultace

Konzultační služby

Obchodní a marketingová strategie

Obchodní a marketingové strategie

Přineseme Vám analýzu online trhu Vašeho segmentu. Probereme s Vámi strategie konkurence, identifikujeme potenciál a možné směry rozvoje. Pomůžeme Vám nastavit cíle a způsob měření jejich dosažení.

Online marketingové kanály

Online marketingové kanály

Vysvětlíme Vám silné a slabé stránky jednotlivých online kanálů, efektivní způsob jejich využití, kombinace a integrace do celkové strategie. Poradíme Vám, jak dosáhnout synergie s klasickými nástroji marketingu a reklamy.

Data pro plánování a hodnocení

Data pro plánování a hodnocení

Pomůžeme Vám zorientovat se ve Vašich podnikových datech, vymyslíme jejich využití pro strategické i operativní plánování a hodnocení. Navrhneme integraci dalších externích dat pro zvýšení vypovídací hodnoty. Poradíme Vám, jaké nástroje efektivně a jednoduše využít a navrhneme metody automatizace.

Zpracování big data

Zpracování velkého množství dat

Radíme s návrhem a realizací databází a systémů pro zpracování velkého množství obchodních, marketingových, výrobních i vědeckých dat. Navrhneme způsob příjmu, uložení, kategorizace a archivace, metody zpracování i způsob zabezpečení. Poradíme s výběrem softwarových i hardwarových technologií, architektur a postupů.

Data mining

Vytěžování dat

Navrhneme metody, jak z Vašich dat vytěžit potřebné informace. Najdeme veřejně dostupné online zdroje a navrhneme způsoby, jak je integrovat do Vašich dat.

Vývoj informačních systémů a aplikací

Vývoj informačních systémů a aplikací

Poradíme Vám s výběrem vhodných technologií, nástrojů a architektur. Navrhneme řešení konkrétních problémů, připravíme studii proveditelnosti, pomůžeme Vám s výběrem dodavatelů, provedeme Vás realizací.

Auditní služby

Online marketingové kanály

Online marketingové kanály

Zhodnotíme výkon vybraných online kanálů a navrhneme kroky pro jejich optimalizaci.

Informační systémy a aplikace

Informační systémy a aplikace

Zhodnotíme vhodnost zvolených technologií, architektur, struktur, metod. Provedeme detailní audit zdrojových kódů.

Měření a reporting

Měření a reporting

Zhodnotíme metody měření a reportování ve vašich online kampaních a navrhneme kroky pro jejich optimalizaci.

Jak je možné, že máme tak široký záběr?

Při vývoji, provozu a rozvoji aplikace WebMedea jsme museli spojit znalosti a zkušenosti z mnoha oborů, od online marketingu, prodeje, financí, matematiky, statistiky, přes aplikační vývoj, databáze a pokročilé distribuované a událostmi řízené architektury.

Abychom si získali důvěru našich zákazníků, nemohli jsme se schovávat jen za technologie.

Museli jsme přínos našich dat, analýz a závěrů prokázat při návrhu nových obchodních a marketingových strategií, kde jsme kromě podkladových analýz museli předvést myšlení mimo zažité meze, aby námi navržené strategie měli šanci uspět ve vysoce konkurenčních oborech našich zákazníků.

Naše konzultace již využili

Deloitte
Modrá pyramida
Factory Pro
Equestrians
AIM
Mereo
Live Sweaters
Wine Bar