Studie online trhu

Sestavíme Vám souhrnný pohled na vybraný segment online trhu.

Získáte informace o tom, jaká je poptávka, kdo na trhu působí a jaká je jeho online strategie včetně rozpočtu.

Kdy Vstupy Výstupy Realizace

Kdy se hodí

Rozhoduji se o vstupu na online trh

Potřebuji vědět, jaká je online poptávka po podobných produktech či službách, jaké firmy si ji rozdělují, jakým dílem a proč.

Chci podklady pro rozhodování

Chci zjistit, jak velkou část online poptávky pokrývám, kde jsou mé rezervy a jakou příležitost pro mne představuje pokrytí těchto rezerv.

Chci optimalizovat náklady na reklamu

Potřebuji podklady pro přesnější zacílení reklamy i pro nalezení nevyužitých příležitostí.

Co k tomu potřebujeme

Název Vaší domény, skrz kterou prezentujete svůj produkt, službu, či téma.

Alternativně název produktu, nebo tématu, kterým se zabýváte.

V komplexnějších případech se na společné schůzce pobavíme o Vašem portfoliu, vizi a cílech.

Co je výstupem

Dokument popisující aktuální situaci ve Vašem segmentu trhu - grafy, čísla, fakta.

Osobní prezentace studie u Vás.

Východiska pro strategii digitálního marketingu.

+420 775 887 556
Zavolejte nám.
info@webmedea.cz
Napište nám.