Informace o trhu v ČR

Vyhodnocujeme informace z dostupných analytických systémů i vlastní platformy WebMedea.

Původ informací

Externí: Systém WebMedea

Informace získané z prostředí internetu pomocí vlastních konfigurovatelných robotů. Strojově vyhodnocené systémem WebMedea. Výhodou je přítomnost dat z celého trhu, zachycující jeho rozdělení i aktivity konkurence.

Interní: Analytické systémy

Informace a výstupy z dostupných analytických a informačních systémů na straně klienta. Poskytnutí těchto zdrojů není nutnou podmínkou pro navázání spolupráce s klientem, nicméně umožňuje rozšířit a zpřesnit výstupy analýz.

Způsob a vyhodnocení informací

Automaticky

Získané informace jsou uchovány v distribuované databázi a odsud pravidelně vyhodnocovány v business intelligence vrstvách systému WebMedea. Výsledkem jsou agregované pohledy na data, vztahy a souvislosti. Tyto jsou pak základem dashbordů v aplikaci WebMedea či distribuovány aplikacím třetích stran přes API.

Asistovaně

Část informací je vyhodnocována našimi analytiky v poloautomatickém režimu. Jedná se zejména o interpretaci dat pro papírové studie a reporty, či konzultace a workshopy.

Spolehlivost informací

Spolehlivost informací byla testována během spolupráce s našimi pilotními klienty. Dosažené výsledky ukazují případové studie.