My jsme WebMedea.

O nás Lidé Náš příběh Kontakt

O nás

Jsme tým šesti profesionálů, kteří přišli z různých oborů, ale vždy si s sebou přinesli něco, co náš tým dělá unikátní.

Už jste měli k dispozici marketingový tým složený ze specialistů na vývoj biomedicinských zařízení a statistické zpracování dat, na řízení jakosti, na řízení financí, na návrh a implementaci komplexních informačních systémů, na PPC, na obsahové a sociální sítě, na grafický a webový design, na SEO, na správu a provoz systémů, na audit a strategické plánování?

Díky tomu dokážeme uchopit předmět Vašeho podníkání a postavit mosty mezi Vámi jako odborníky ve svém oboru a Vašimi zákazníky. Díky tomu dokážeme analyticky pracovat s informacemi z trhu a být kreativní v návrhu jejich utilizace pro dosažení cílů.

Díky tomu jsme vytvořili analytickou platformu, která nám pomáhá vidět skryté souvislosti na online trhu, nám i našim zákazníkům pomáhá při rozhodování i měření dopadů každého kroku, který společně se zákazníkem učiníme.

webmedea

Lidé

Michal

Mám na starosti navazování nových spoluprácí, servis části našich klientů, marketingovou analytiku a vývoj WebMedea. Baví mě hledání synergií v každé složce mé práce i mezi nimi vzájemně. Při práci s lidmi je to navazování win-win partnerství a využívání cross-marketingu. V analytice hledám optimální míru zapojení různých marketingových kanálů. V rámci vývoje rád navrhuji nové pohledy na data.

Josef

Do každé naší činnosti se snažím přinášet nadhled a sladění cílů všech participujících stran s cíli projektu. Starám se o celkovou architekturu WebMedea a stejně tak i o návrh zákaznických řešení, analýzu, hodnocení stavu a návrh strategií. Baví mě zkoumat nové technologie, hledat zkratky k cíli a vytvářet překvapení a všeobecný poprask v táboře soupeřů.

Tommy

Za svou hlavní starost a zároveň radost považuji budování a rozvíjení vztahů s novými i stávajícími klienty. V rámci schůzek naslouchám potřebám klientům a hledám pro ně efektivní řešení. Nejvíce mě na mé práci baví komunikace s lidmi, protože mi dobíjí energii a napomáhá budování kvalitních a zdravých vztahů.

Marek

Mou zodpovědností je, aby WebMedea fungovala po technické stránce. Pro klienty spojuji nesourodé množiny dat z různých zdrojů, připravuji nad nimi pohledy pro analytiku a pomáhám s návrhem využití marketingových kanálů. Jednám s dodavateli technických služeb. Zajišťuji, aby naše síť serverů spolehlivě pracovala a sbírala data. Ve vývoji rozšiřuji WebMedea o nové typy sbíraných dat, mám na starost nasazování nových funkcí aplikace a dohled nad nimi během jejich provozu.

Petr

Starám se o firemní finance, daně, účetnictví a personální záležitosti. Mám zkušenosti z oblasti účetnictví a daní z práce pro více společností včetně mezinárodních koncernů. Vždy se „těším“ na nové daňové a účetní předpisy, které vláda vymyslí.

Petra

Jsem disruptor, který nutí ostatní vyjít z jejich komfortní zóny a začít přemýšlet o věcech, které považují za samozřejmé. Jsem kreativní mysl, která hledá nové přístupy tam, kde se lidé bijí za zachování tradičních postupů. Jsem hlas rozumu, když se ostatní nadchnou pro ten jediný správný směr postupu. A když zrovna nemluvím ostatním do jejich práce, starám se grafický a webový design a přípravu analýz online trhu. Baví mě pracovat s čísly i navrhovat nové weby a tiskovou grafiku pro naše zákazníky.

Náš příběh

Už jako spolužáky z programátorské třídy pražského gymnázia nás dala dohromady touha společně vyvíjet aplikace a hry nad rámec výuky. Ve své cestě jsme pokračovali na FJFI ČVUT, kde jsme po absolvování širokého spektra matematických předmětů opět došli ke společnému vývoji během Phd studia: automatické detekci návrhových vzorů ve zdrojových kódech velkých projektů. Naše radost z práce a budování týmu však byla vyvažována přílišným zaměřením alma mater na individuálním vědecký přínos v oblasti teoretické matematiky. Postupně jsme tedy začali věnovat větší důraz našemu rozvoji v zaměstnáních, která jsme paralelně vykonávali. Zdokonalovali jsme se v oblasti návrhu informačních systému, aplikované statistiky, zpracování dat i marketingu. A právě potřeby reálného světa nás v roce 2015 dovedli k započetí společného vývoje analytické platformy WebMedea.

Michal & Pepa

webmedea
+420 775 887 556
Zavolejte nám.
info@webmedea.cz
Napište nám.