Dohled nad realizací strategie

Zajistíme Vám neustálý dohled nad realizací Vaší digitální marketingové strategie.

Pohlídáme, aby jednotliví spolupracující subdodavatelé využívali synergie mezi spravovanými kanály. Řídíme načasování prováděných akcí tak, aby měly co největší dopad na cílové publikum.

Kdy Vstupy Výstupy Realizace

Kdy se hodí

Chci pružně reagovat na změny na trhu během realizace strategie.

Chci efektivní koordinaci dodavatelů v rámci realizace strategie.

Chci mít souhrnný přehled o plnění cílů dodavateli.

Co k tomu potřebujeme

Dohled navazuje na předání strategie digitálního marketingu.

Účast klienta na koordinačních schůzkách a workshopech.

Co je výstupem

Pravidelné koordinační schůzky dodavatelů v rámci realizace strategie.

Workshopy reagující na změny na trhu a nové výzvy.

+420 775 887 556
Zavolejte nám.
info@webmedea.cz
Napište nám.